నమస్కారం, నా పేరు అభినయ్ ఓంకార్. Ubuntu help కి స్వాగతం. ఇది నా మొదటి blog తెలుగు లొ. ఉబుంటు అంటె మానవత్వం సాటి వారికి (humanity to others) అని అర్థం. ఉబుంటు అనేది ఒక ఆఫ్రికా పదం. దీనిని మీరు ఉచితంగా పొంద వచ్చును.
ఇట్లు,
మీ అభినయ్

ప్రకటనలు

Hello world!

అక్టోబర్ 11, 2006

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!